SignoSoft Analyzer

SognoSoft Analyzer - nahled rozhrani 2

 

Design aplikace určené k analýze biometrických podpisů (2013)„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde