Spartan race z pohledu běžce„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde