Tváře Tanzánie a Ugandy

MartinCechAfrika-2MartinCechAfrika-3MartinCechAfrika-1 MartinCechAfrika-4MartinCechAfrika-16 MartinCechAfrika-17 MartinCechAfrika-18MartinCechAfrika-20 MartinCechAfrika-21 MartinCechAfrika-22 MartinCechAfrika-23 MartinCechAfrika-24 MartinCechAfrika-25 MartinCechAfrika-26„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde